Selecteer een pagina

News

Three new Bible translations

June 2024

The following Bible translations have been added to our BibleLink plugin.

 • The New Russian Translation (Новый русский перевод ) 2023 (NRT)
 • The Spanish Reina Valera 1960 (RVR1960)
 • The Hausa Littafi Mai Tsarki – Juyi Mai Fitar da Ma’ana ©2014 (HCLB)

For the full list of translations see: https://bible-link.com/languages-and-translations/


BibleLink breaks record

April 2024

For the first time in BibleLink’s history, it passed the 1 million requests per month mark this month. Never before have so many Bible texts been requested by users in 47 Bible translations and 23 languages.
It shows once again that BibleLink is a valuable tool for the Bible reader.

Three new Bible translations

March 2024

The following Bible translations have been added to our BibleLink plugin.

 • EasyEnglish Bible 2018 (EASY)
 • Die Bibel (Schlachter 2000) (SCHL2000)
 • Neue Evangelistische Übersetzung (NEÜ)

For the full list of translations see: https://bible-link.com/languages-and-translations/

Change in English ESV

February2024

 (Message for the users of the ESV Bible translation).

Dear User of BibleLink,

You are a user of the English Standard Version (ESV), the English Bible translation, published by Crossway.
Crossway has sent us a notification that it has released an improved version of the ESV, called the English Standard Version 2016 (ESV16) and encourages all licensees to update to the 2016 edition.
The modifications in ESV16 are very limited (see https://www.esv.org/about/2016-updates/) and therefore are not expected to cause any problems for users.

For this reason, we would like to ask you to adjust the Bible translation setting in the BibleLink plugin and change it to “English Standard Version 2016”.

If you had chosen the ESV in the plugin setting, the script line did not explicitly contain that Bible translation because the ESV is the default translation. However, this default translation has now become the ESV16. If you still want to keep the ESV, you should change the setting in the plugin accordingly and specifically choose the ESV translation in the setting. In case you use the WordPress version select the ESV, but in case you manually installed a script line, add this to that script line: data-translation=”esv” or check this link for more information.

For now, both versions will still be available in our BibleLink plugin. However bibles.org and bible.com still only offer the text of the ESV16. Therefore, the ‘Read more’ link in our plugin for the existing ESV will refer to the text of the ESV16.

GlobalRize reserves the right to automatically replace the reference to the ESV with the ESV16 in the (near) future, if this should prove necessary for licensing reasons.

Change in Dutch Statenvertaling

January 2024

(Message in Dutch for the users of this Bible translation).

Geachte gebruiker van BibleLink,

U bent gebruiker van de Statenvertaling (Jongbloed-editie) binnen onze plugin. Deze vertaling is ons in licentie gegeven door uitgeverij Royal Jongbloed.
Royal Jongbloed heeft besloten die uitgave van de Statenvertaling niet meer aan te bieden en heeft de rechten daarop overgedragen aan een andere partij.

Uiteraard willen we het gebruik van de Statenvertaling continueren en we hebben tot onze blijdschap Importantia Publishing bereid gevonden een licentie te verstrekken.

De tekst van de Importantia-editie is vrijwel identiek aan die van de Jongbloed-editie. De Importantia-editie is zo’n dertig jaar geleden ontstaan vanuit een digitaliseringsproject, waarbij de beste Jongbloed-druk als uitgangspunt is gebruikt.  Deze digitale editie is toen gepubliceerd in de Online Bijbel software. Ook zijn de bestanden indertijd geschikt gemaakt voor gebruik door Jongbloed. Zowel Jongbloed als ook Importantia hebben in de afgelopen jaren drukfouten gecorrigeerd. Bij het maken van een editie met Strong coderingen bleek op een aantal plaatsen de grondtekst wel een woord te bevatten dat in de Statenvertaling niet was vertaald. Indien taalkundig mogelijk is dat woord ingevoegd in de Importantia-editie. De teksten van de Jongbloed-editie en Importantia-editie zijn hierdoor voor meer dan 99,8% identiek. In 2023 heeft Importantia nogmaals een vergelijk gedaan met de Jongbloed-editie en op basis van deze bevindingen nog een aantal correcties doorgevoerd. De Importantia-editie is dus een verder verbeterde editie van de historische Statenvertaling.

Er zijn enkele kleine verschillen in de Importantia-editie:

 • geen perikooptitels
 • geen verwijsteksten
 • eenvoudigere accentuering van woorden

Zonder benodigde actie van uw kant zal op korte termijn (naar verwachting in februari) dus de Jongbloed-editie worden vervangen door de Importantia-editie.

Het leek ons correct u dit te melden.

Three new translations added

December 2023

The following Bible translations have been added to our BibleLink plugin.

 • The Norwegian NO2011 bokmål (NO2011BM)
 • The Albanian Interconfessional Bible 2020 (AL)
 • The Swahili Union Version 1997 (SUV)

For the full list of translations see: https://bible-link.com/languages-and-translations/

New Portuguese translation added

August 2023

We are happy to announce that we added the Portuguese Bíblia Sagrada: Versão Fácil de Ler (VFL) to our BibleLink plugin.

For the full list of translations see: https://bible-link.com/languages-and-translations/

New French translation added

June 2023

We are happy to announce that we added the French Louis Segond 1910 (LSG) to our BibleLink plugin.

For the full list of translations see: https://bible-link.com/languages-and-translations/

Four new translations added

February 2023

Four new translations have been added to the BibleLink plugin. They are:

 • The Dutch NBG-vertaling 1951 (NBG1951)
 • The German Elberfelder Translation (Version of bibelkommentare.de) (ELBBK)
 • The Bengali Common Language Bible (BSI) (BENCLBSI)
 • The Bengali Indian Revised Version (IRV) – 2019 (IRVBen)

For the full list of translations see: https://bible-link.com/languages-and-translations/

Six new translations added

November 2022

Six new translations have been added to the BibleLink plugin. They are:

 • New Amharic Standard Bible (NASV)
 • La Parola è Vita (PEV), New Testament
 • Telugu Old Version Bible (BSI) (TELUBSI)
 • Indian Revised Version (IRV) Telugu – 2019 (IRVTel)
 • Indian Revised Version (IRV) Tamil – 2019 (IRVTam)
 • Ukrainian Свята Біблія: Сучасною мовою (UMT)

For the full list of translations see: https://bible-link.com/languages-and-translations/

Two new translations added

June 2, 2022

Two new translations have been added to the BibleLink plugin. They are:

 • The Spanish Reina Valera Contemporánea (RVC)
 • The Russian Святая Библия: Современный перевод (RSP)

For the full list of translations see: https://bible-link.com/languages-and-translations/

Eight new translations added

March 17, 2022

Eight new translations have been added to the BibleLink plugin. They are:

 • Afrikaans 1983/1992
 • The Spanish Nueva Biblia de Las Americas
 • Two Portuguese translations: the Almeida Revista e Corrigida 1969 and the Almeida Revista e Corrigida 2009
 • The Japanese Colloquial Version 1955, 1975, 1984, 2002
 • Three English translations: the New American Standard Bible 1995, the New American Standard Bible 2020 and the Amplified Bible.

For the full list of translations see: https://bible-link.com/languages-and-translations/

More than 1 million requests

January 21, 2022

In January BibleLink reached the milestone of 1 million requests to display a Bible text. A great result which shows that the plugin fills a need and proves its value.
The number of requests is expected to increase at an accelerated pace because licenses have recently been obtained for, among others, a modern Spanish translation and two Portuguese ones. These will soon be available in the plugin.

New Uzbek Bible translations

December 1, 2021

Two new Uzbek translations have been implemented in BibleLink:

 • Uzbek Bible (Latin) (UZBL) and
 • Uzbek Bible (Cyrillic) (UZBC)

For the full list of supported languages and Bible translations click this link.

New BibleLink statistics

November 17, 2021

BibleLink now offers detailed statistics about the number of Bible texts that have been requested.

The report can contain:

 • Requests per Bible translation per month
 • Top 10 domains per Bible translation
 • Requests per Bible translation per domain/website per month

Reports can be requested by Intellectual Property owners of the Bible translations via a request in the contact form.